Korkut Boratav
1935'te Konya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak görev yapmaya başladı. 1964'te aynı fakültede doktora eğitimini tamamladı.1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yapmaya başladı. 1980'de profesörlük derecesini aldı. Sıkı yönetim komutanlığınca bu okuldaki görevine son verilmesinin ardından iki yıl kadar Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geri döndü. 2002 yılında bu üniversiteden emekli oldu. Eserlerinden bazıları şunlardır;Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metod Meseleleri (1965);Sosyalist Planlamada Gelişmeler (1974);Türkiye'de Devletçilik (1974); Uluslarası Sömürü ve Türkiye (1979); Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm (Birikim Yayınları, 1981);İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları: Seçme Yazılar (1983);Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985 (1988);1980'li Yıllarda Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (1991);İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri (2004);Yeni Dünya Düzeni Nereye? (2004).