Kurtuluş Cengiz

1977’de Kayseri’de doğdu. Hacılarlı. Bornova Anadolu Lisesi’nde muhabbet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. İletişim Yayınları’ndan çıkan kitapları: Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesi’nin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği (2013) ve B. Akşit, R. Şentürk ve Ö. Küçükural’la beraber Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri (2012).