Mehmet Kurt
1982 Mardin doğumlu. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde yüksek lisans derecelerini alan Kurt, doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Yale Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu süreçte Yale Üniversitesi’nde Kürtçe ve Türkçe dersleri verdi. Columbia Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi’nde çalışmalar yürüttü. Muhtelif dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Halen Bingöl Üni- versitesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.