Mehmet Nuri Gültekin

1971 yılında Kilis'te doğdu. Lisans ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi'nden aldı. 1994-2007 yılları arasında Tatvan ve İzmir'deki çeşitli liselerde felsefe öğretmeni olarak çalıştı.2007 yılından beri de Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde dersler vermeye çalışırken, edebiyat sosyolojisi, toplumsal değişme, patriyarşi ve "namus", kırsal yapıdaki dönüşümler gibi mevzular üzerine okumaya ve öğrenmeye gayret etmekte. Orhan Kemal'in Romanlarında Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat başlıklı kitabı yayımlanmıştır.