Melissa Bilal
1978'de İstanbul'da doğdu. Getronagan Ermeni Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans derecesini aynı bölümde, The Lost Lullaby and Other Stories About Being Armenian in Turkey (Kayıp Ninni ve Türkiye'de Ermeni Olmakla İlgili Diğer Hikayeler) başlıklı teziyle aldı. Halen Chicago Üniversitesi Müzik Bölümü Etnomüzikoloji Programı'nda doktora öğrencisi.