Meltem Karadağ

Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden "Class, Genderand Reproduction: Exploration of Change in a Turkish City" isimli tezi ile doktora derecesini aldı. Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doçenttir. Çalışma alanı sınıf, kültürel oluşumlar, sosyoloji kuramları özellikle Bourdieu ve sözlü tarih üzerinedir. Yayınları arasında "On cultural capital and taste: cultural field in a Turkish city in historical perspective" (2009) "Taşra Kentlerinde Yaşam Tarzları Alanı" (2010) ve "Çalkantılı Zamanlarda Sosyal İlişkiler" (2011) bulunmaktadır.