Olúfẹmi O. Táíwò

Georgetown Üniversitesi’nde felsefe dersleri veriyor. Yaptığı kuramsal çalışmalar radikal Siyah geleneğinden, sömürgecilik karşıtı düşünceden, Alman aşkınlık felsefesinden, çağdaş dil felsefesinden, çağdaş sosyal bilimden, aktivizmler tarihinden ve aktivist düşünürlerden ilham alıyor.