Ömer Tekdemir
İngiltere’deki Durham Üniversitesi Ustinov College ve School of Government and International Affairs bölümünde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine doktorasını 2013 yılında tamamladı. Tekdemir bundan önce Londra Westminster Üniversitesi’nde The Centre for the Study of Democracy Bölü-mü’nde uluslararası ilişkiler ve modern politika teorileri alanında da master yapmıştır. Tekdemir’in The Political Economy of Kurdish Political Identity: re-transformation, historical bloc and EU-ising (Kürt Siyasal Kimliginin Siyasal İktisadı: Yeniden Dönüşüm, Tarihsel Blok ve AB-leşme) adlı kitabı yayımlanma aşamasındadır. Politik teoriler, uluslararası ilişkiler, AB, Kürtler, Türkiye ve siyasal İslâm üzerine çalışmaları sürmekte olan Tekdemir, halen İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak çalış-maktadır.