Ömer Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İlk yüksek lisansını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden, ikinci yüksek lisansını Budapeşte’deki Central European University (CEU) Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nden aldı. Doktorasını “Facing Eurocentrism, Facing Modernity: Questions of Modernization and Global Hierarchies in Turkish Intellectual History” (Avrupamerkezcilikle Yüzleşmek, Moderniteyle Yüzleşmek: Türkiye Düşünce Tarihinde Modernleşme ve Küresel Hiyerarşiler Sorunları) başlıklı teziyle CEU Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Siyaset sosyolojisi, sosyal kuram, tarihsel sosyoloji, Türkiye siyaseti ve toplumsal hareketler konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Philosophy and Social Criticism, Focaal, Uluslararası İlişkiler, Doğu-Batı, Birikim gibi dergilerde yayımlandı.