Önder Küçükural

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin
Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri (TÜBA, 2003) ve Türkiye’de Dindarlık (İletişim, 2012) adlı kitapların yazarlarından biridir. Ekolojik akıl yürütme ve karar verme, toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girişimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev aldı. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde çalıştı.