Özgür Gökmen
1972'de İzmir'de doğdu. 1994'te AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
bitirdi. ODTÜ'de ve Leiden Üniversitesi'de çalıştı. Ankaralı.