Paul Dumont

Strasbourg’da Türkiyat profesörü. Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki toplumsal ve kültürel akımlar konusunda uzman. 19. yüzyılın sonlarında Selânik’teki Yahudilerin ekonomik rolleri ve farmasonlar üzerine birçok inceleme kaleme aldı. Mustafa Kemal (Brüksel, 1983) ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketler (İstanbul, 1977)[Georges Haupt ile birlikte] adlı kitapların yazarı.