Richard D. Wolff

Harvard, Standford ve Yale üniversitelerinde eğitim gördü. 1973-2008 arasında University of Massachusetts, Amherst’de ders verdi, halen aynı bölümde emeritus profesördür. City University of New York, Paris I (Sorbonne) ve New School, New York’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Economics of Colonialism: Britain and Kenya, 1870-1930 (1974); Economics: Marxian versus Neoclassical (Stephen A. Resnick’le birlikte, 1987); Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR (Stephen A. Resnick’le birlikte, der., 2002); New Departures in Marxian Theory (Stephen A. Resnick’le birlikte, der., 2006); Democracy at Work: A Cure for Capitalism (2012); Occupy the Economy: Challenging Capitalism (2012); Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do About It (2013); Capitalism’s Crisis Deepens: Essays on the Global Economic Meltdown (2016).