Selim Deringil

19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngiltere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji - II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909) (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well - Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” Ödülü’nü aldı. Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet 2007’de, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad 2017’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor.