Selim Ölçer

1990-1995 dönemi Türk Tabipleri Birliği Başkanı.