Selim Rumi Civralı

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans derecesi aldı. 2019’da “Uluslararası İlişkilerde Bir Mücadele Alanı Olarak Spor: 1980 Moskova Olimpiyatları Boykotu” adlı tezini tamamladı. Siyaset bilimi, savaş teorisi ve spor sosyolojisi/antropolojisi üzerine araştırmalar yürütmektedir. Birikim dergisinde yazıları yayımlanmıştır.