Süreyya Algül
1971’de Muş’ta doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans Öğrenimi’ne başlayarak 1998’de “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anadolu’da Demiryolları İmtiyazları ve Chester Projesi” başlıklı tezini savunarak mezun olan Algül, 2001’de Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını da 2013’te, “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Söz konusu tez, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi tarafından verilen Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne layık görüldü. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim elemanıdır.