Ümit Cizre
üniversite lisans eğitimini Londra Üniversitesi’nde tamamladı. Master çalışmasını ODTÜ’de, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde yaptı. Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi, doçent. Princeton Üniversitesi'nde ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Robert Schuman Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı. İletişim Yayınları'ndan ayrıca Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sağ-Ordu-İslamcılık (1999) adlı kitabı yayımlandı.