Ümit Kardaş
1950 yılında Çorlu'da doğdu. 1967'de Pertevniyal Lisesi'ni, 1970'te Ortaköy Öğretmen Lisesi'ni, 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de avukat oldu ve hukuk doktorasına başladı. Aynı yıl ilk şiir kitabı yayımlandı. 1975'te askerî hakim, 1985'te hukuk doktoru oldu. Çeşitli yerlerde savcılık, adli müşavirlik yaptı. 1995'te emekli olarak serbest avukatlığa başladı. Mesleki çalışmaları: Askerî Ceza ve Ceza Yargısı; Açıklamalı, İçtihatlı Disiplin Mahkemeleri Kanunu; Askerî Mahkemelerin Kuruluşu ve Yetkileri. Diğer kitapları: Hukuk Devlete Sızabilir mi?, Türkiye'nin Demokratikleşmesinde Öncelikler, Ötekiler İçin Sivil İtaatsizlik Rehberi. Ayrıca altı şiir kitabı vardır. Halen avukatlık yapmaya, gazete ve dergilere makaleler yazmaya devam ediyor.