Vahit Tursun
Köknar Köyü/Çaykara/Trabzon doğumlu. Çaykara Kuran Kursu’nda yedi yıl boyunca hafızlık ve Arapça eğitimi gör-müştür, Trabzon İmam Hatip Orta Okulu’nu dışarıdan vermiştir. Bir dönem Libya’da çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek çeşitli otellerde resepsiyonist, ardından rehber ve sonra da turizm büro şefi olarak çalışmıştır. 1989 yılından sonra Atina/Yunanistan’da yaşamaya başlamış, Karadeniz’de konuşulan Pontos Helencesi (Karadeniz Rumcası) ve Karadeniz tarihi konusunda çeşitli araştırmalar, derlemeler yapmaya yönelmiştir. Karadeniz’de Rumca kültür mirasının yok olmaması için uğraşmış, internet siteleri aracılığı ile yazı ve makaleler yazmıştır. Rumca-Türkçe sözlük, Rumca Fitoloji Sözlüğü, Çaykara tarihi ve toponomi konularında kitap çalışmaları devam etmektedir.