Yüksel Taşkın
Yüksel Taşkın

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2001) derecelerini de aynı üniversiteden alan Taşkın, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Taşkın 2009 yılında doçent, 2015 yılında da profesör unvanını almıştır. Taşkın, Barış Bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Şubat 2017’de üniversiteden ihraç edilmiştir. Taşkın’ın Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007); AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve Arap Baharı (İstanbul: Birikim Yayınları, 2013; İletişim Yayınları 2017), Suavi Aydın’la beraber yazdıkları, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), Sosyal Demokrasi ve Din (Ankara: Bence Kitap, 2016), Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Ankara: Bence Kitap, 2016) başlıklı beş kitabı bulunmaktadır. Taşkın, Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014) kitabının da editörlüğünü yapmıştır.

Taşkın’ın çalışma alanları olan, Türkiye siyaseti; Türkiye’de milliyetçilik, muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Entelektüeller ve toplumsal hareketler, Gençlik ve siyaset konularında çok sayıda kitap bölümü ve makalesi yayımlanmıştır.