Yusuf Ekinci

1984 Dörtyol doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol ve Batman’da tamamladı. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Müslüman, Proleter, Muhalif: Türkiye’de Anti-Kapitalist Müslümanlar” başlıklı teziyle yüksek lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Kürt Sekülerleşmesi: Kuşak Farklılaşması Bağlamında Diyarbakır’da Dinî Değişim” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu (2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) adlı kitaba eş yazar olarak, muhtelif kitap ve dergilere ise kitap bölümleri ve makaleleriyle katkıda bulundu. Çalışma konuları ve ilgi alanları arasında sosyal teori, din sosyolojisi, göç sosyolojisi, toplumsal değişme ve etnisite vardır. Gaziantep’te öğretmen olarak çalışmaktadır.