Zafer Yılmaz

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı bölümden 2004 yılında master derecesini aldı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Teori Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayarak, Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş İktidar Kuramları, Çağdaş Siyasal Akımlar derslerini vermeye başladı. Doktora çalışması sırasında Berlin, Freie Universität Sosyoloji ve Brunel University Londra Siyaset ve Tarih bölümlerinde, doktora sonrasında ise University of California Berkeley Sosyoloji bölümünde misafir araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Toplum ve Bilim, Praksis, Mülkiye, Turkish Studies, British Journal of Middle Eastern Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Mediterranean Quarterly ve Birikim gibi dergilerde yayımlanmış çeşitli makale ve yazıları ile derlediği kitapların dışında, Dipnot Yayınları tarafından basılan Yoksulları Ne yapmalı? ve İletişim Yayınları tarafından basılan Yeni Türkiye’nin Ruhu: Hınç, Tahakküm, Muhtaçlaştırma isimli iki kitabı vardır. 7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 686 no’lu kararnameyle, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” barış bildirisini imzaladığı için görevine son verilmiştir. İhracının ardından, Universität Potsdam ve Einstein Research Fellow olarak Humboldt Üniversität zu Berlin’de çalışmalarına devam etmiştir.