Birikim Sayı 295 - Kasım 2013
Birikim Sayı 295 - Kasım 2013
Geçen ayın birikimi
3-5
Alternatif düşünebilmek
Politika ve felsefe
6-14
Antonio Negri ile söyleşi: “Mücadelelerin ontolojisi çoğulcudur”
15-24
Ernesto Laclau’yla söyleşi: Siyaset ve bilinçdışı
25-31
Althusser’den Laclau’ya yerdeğiştirme, yoğunlaştırma ve çağırma
32-37
Ahlak ya da giyotin
38-48
Etika’dan ‘demokrasi’ye/ ‘teolojik-politik edimselliğe’ yol alırken (I)
Edebiyat ve sanat
49-63
Resim sanatında ayna
64-68
Sürgün edebiyatı ve Mehmed Uzun
69-77
Dickens’ın Hard Times’ında toplumsal sınıfların temsili: Korporatist toplumun güvencesi olarak hayırseverlik ve işçi sınıfı
Kentsel dönüşüm, yerel politika
78-83
Gülsuyu/Gülensu’da neler oluyor, neler olamıyor?
Taşra, sinema
84-87
Yozgat Blues filmi üzerine yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile söyleşi:“Ben ‘Türkiye muhafazakarlaşıyor’ yargısının bir klişe olduğunu düşünüyorum”
Tarihçinin Sırt Çantası
88
Kürtlerin Türklüğü ya da “...patlıcandır ama sen kabak diyebilirsin!”