Birikim Sayı 296 - Aralık 2013
Birikim Sayı 296 - Aralık 2013
Geçen ayın birikimi
3-6
Bir sorun olarak Recep Tayyip Erdoğan
7-9
AKP, cemaat, dershane, kız-erkek
Sosyalizmin kurucu kavramları
10-13
Özgürlük ve eşitliğin iç içeliği (I)
Yerel yönetim - belediye
14-22
Merkeziyetçi saldırı karşısında yerinden yönetim arayışı ve sol
23-31
AKP döneminde yerelleşme ve yeniden merkezileşme bağlamında yeni büyükşehir yasası: Yerel siyasette
32-37
Yerel yönetimler için adab-ı muaşeret ilkeleri
38-45
Kentsel devrim ve devrimci belediyeciliğin üç ölçeği
46-54
Kentimizi biz yöneteceğiz, peki bizi kim yönetecek?
İktidarın ekonomi politiği
64-69
AKP döneminde Türkiye ekonomisi
70-81
İnşaata Dayalı Büyüme Modelinin Yeni-Osmanlıcılıkla bütünleşerek ulusal popüler proje haline gelişi: Kadim ideoloji korporatizme AKP makyajı
Kürtler
82-90
Irak Kürdistan’ı ve Kürt diasporasına çok yönlü bir bakış
Edebiyat
91-97
Ayhan Geçgin ile söyleşi: “İçinde her şeyin birbirini yankıladığı uğultuya yer açmaya çalışmak...”
98-102
İnsanın geleceği yoktur: Yarınsız bugünlerde yaşamak
Tarihçinin Sırt Çantası
103
Osmanlı modernleşme ve merkezileşmesinin icadı ve mirası yerel yönetimler