Birikim Sayı 321 - Ocak 2016
Birikim Sayı 321 - Ocak 2016
Geçen Ayın Birikimi
3-8
Kopuş
Dayanışma, sosyal sol, alternatif ekonomi
9-17
Bir gönül meselesi
18-30
Farklı bir ekonomi için ekonomiye farklı bakmak: Kavram, etik, siyaset
31-38
Alternatif ekonomiler üzerine bir ufuk turu
62-66
Devlet eliyle yoksullaştırma konsepti ve Diyarbakır'da bir dayanışma ağı: Sarmaşık Derneği, Kürtler, yoksullaştırma politikası ve dayanışma
67-79
Katalunya kooperatifçilik tarihinden güncel sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisi pratiklerine: Mücadeleler arası köprü kurmak
80-93
Gıda örgütlenmeleri ile söyleşi: "Sistemde bir havalandırma deliği açmalıyız, yoksa hepimiz boğulacağız"
94-95
Türkiye Sosyalist Fırkası'na ait bir belge
İktidar
96-107
Denizcan Kutlu'yla söyleşi: "Öldürmüyor da kondurmuyor da...": Yoksulu yoksullukla terbiye etmek
Kürtler ve kimlik
108-115
Rengvedanen kurdbune yen akademik ya da özgürlükçü bir etikin imkânı
116-124
Üç ayakkabı hikâyesi ya da Brüksel Ak Camii'nin girişine giriş
Edebiyat
124-128
17. yüzyıldan radyo frekanslarına: Seyahatname