Birikim Sayı 330 - Ekim 2016
Birikim Sayı 330 - Ekim 2016
Geçen ayın birikimi
Darbe ve rejim
7-22
Hamit Bozarslan'la hegemonya, kriz, popülizm, faşizm üzerine: "Toplumun akli melekelerine karşı sistemli bir saldırı"
22-32
Türkiye'de "rejim olarak faşizm" meselesi
32-47
"Acele" olağanüstü hal
47-60
Kefaretçi eylem, siyasal özneleşme ve mobilizasyon
60-66
15 Temmuz versus Gezi
66-75
Solun 15 Temmuz darbesi konusundaki tutumu ve tartışmalar
Suriye
75-80
Suriye: Dünyanın yeni av sahası
80-85
Türk'ün Mercidabık'ından cihatçının Dabık'ına
Emek rejimi-Emek tarihi
85-95
Sosyal sigortalara bir taarruz daha: Zorunlu bireysel emeklilik sistemi
Dünya
95-104
Brezilya'nın geleceği
104-120
Hindistan'dan tanıdık bir hikâye
Sanat
120-135
Rus fütürizmi: Maleviç ve Khlebnikov
Tarih ve milliyetçilik
135-140
İzmir unutmuyor!
Kitap eleştirisi
140-144
"İnsanlı tarih" için bir numune: Osmanlı Diyarbekir'inde toplumsal ilişkiler