Birikim Sayı 340 - Ağustos 2017
Birikim Sayı 340 - Ağustos 2017
Geçen ayın birikimi
3-8
Hukuksuzluk ve istibdat
Türkiye'nin siyasi haritası
8-26
Üç farklı düzeyde Türkiye'de benzeşme, ayrışma dinamikleri
Emek ve sınıflar
26-38
Beyaz yakalı çalışanların İstanbul'da ortaya çıkan yeni kolektif eylem repertuvarı
38-50
Feyda Sayan-Cengiz ile söyleşi: Başörtüsü tartışmalarında işçi sınıfından kadınların yokluğu ve özgünlükleri üzerine
İktidar
50-60
Ahlâksal bir anormalite olarak çoğunluk ve ortalamanın "tecrübeli bilgeliği" üzerine: Sera toplumunda çöl olmak
Ulus Baker'i anarken
60-73
Bedensel kesişmeler, yarılmalar, dağılmalar: Beden ve felsefe üzerine bir tartışma
Darbe
73-98
Bana darbeni söyle, sana derginin kim olduğunu söyleyeyim (I)
Mülteciler
98-106
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması: Çözüm mü, çözümsüzlük mü?
Edebiyat
106-117
Altmış yıl sonra Nurullah Ataç'ın düşündürdükleri
Kitap eleştirisi
117-128
Türkiye ideolojisi: Cereyanlar