Birikim Sayı 357 - Ocak 2019
Birikim Sayı 357 - Ocak 2019
Geçen ayın birikimi
3-7
Kötümserliği aşabilir miyiz?
Kapitalizm, gelecek, distopya
7-29
Kemal İnan ile söyleşi: Teknoloji, bilgi toplumu, kapitalizmin geleceği, işsizlik, eşitsizlik üzerine
29-37
Yeni olan ne var?: 21. yüzyıl distopyaları, kolektif kimlik ve eylem
37-50
Ütopyalar ve distopyalar: Kapalı yerlerde hareket ve sükûn oranlarını ayarlamak
50-55
Yerli ve milli distopya edebiyatı: Tecrübe konuşuyor
Ekonomik kriz
55-70
Özgür Orhangazi ve Galip Yalman ile söyleşi: Ekonomik kriz ve "kriz yönetme stratejisinin krizi"
70-77
Kriz, devlet ve neoliberalizm: Latin Amerika'dan gözlemler
Emek
77-86
İnşaatta emek süreçleri ve iş kolları dağılımı
Popülizm
86-91
Mahalle baba yaratıyor...
Muhafazakârlık
91-96
Muhafazakâr düşüncede Bildung: Gelenek metafiziğinin eleştirisi
Diyalektik tartışması
96-104
Madde-bilinç ilişkisine düalist bakışın yarattığı çıkmazlar: Aydın Çubukçu'nun diyalektik mantık anlayışının eleştirisi