Birikim Sayı 378 - Ekim 2020
Birikim Sayı 378 - Ekim 2020
Geçen ayın birikimi
3-6
Toplum olma vasfımızı sorgulamak
6-10
Yeni İttihatçı ittifak
"Türk devlet geleneği"
10-20
Türk devlet anlatısının mitolojisine dair
20-30
Bir taht-ı revan hikâyesi: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Pembe İncili Kaftan’ı
Covid-19 salgını
30-37
Salgın paralaksı
Edebiyat
37-53
Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine
53-73
Tanpınar’ın musıkisi
Sosyalizm
73-82
Fikret Başkaya ile sosyalizm, devrim ve ekoloji üzerine bir sohbet: Paradigmayı değiştirmek (II)
Neoliberalizm
82-89
Sözcükler, bizim yerimize işi yapmazlar
Türklük sözleşmesi
89-107
Coğrafyanın çorabı ve pabucu: Bir coğrafya sözleşmesi olarak renk körlüğü
Muhafazakârlık
107-112
Yeni Türkiye sembolizmi ve Büyük Çamlıca Camii
LGBTi+
112-122
“Onarım terapisi”: İnsan onuru ve etik ile imtihan
122-128
1917 Ekim’den önce ve sonra: Gün Zileli’nin Bolşevizm eleştirisi