Birikim Sayı 381 - Ocak 2021
Birikim Sayı 381 - Ocak 2021
Geçen ayın birikimi
3-7
Toplumun hurdaya çıkartılmaması için
Fotoğraf kimi gösterir?
7-10
Sunuş
10-14
Alaminüt fotoğrafçılar
14-19
Kurucu bir hikâye olarak aile albümü
19-29
Devlet şiddetini görmek: Bir ziyaretgâh olarak fotoğraf
29-38
Aile fotoğraflarını seyre dalarken: Fotoğrafta görülmeyenin varlığı
38-43
Moda fotoğraflarında değişen güzellik ve beden algısı
43-45
Hikâyeyi işlemek
45-51
Tepegözün bakışı
"Devlet geleneği"
51-69
Tarihten iyilik çıkar mı? (II): Sultan Abdülmecid'in İrlanda yardımı
Popüler kültür
69-78
Bir dizinin anatomisi, fizyopatolojisi ve epikrizi
Sol tarih
78-82
Mustafa Suphi: Karanlıktan Aydınlığa
Kadın hareketi
82-92
Dindar muhafazakâr eril söylemden İslâmi feminist söyleme İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve feminizm
Edebiyat, dil, teori
92-96
Kadın cinayetleri hakkında Tolstoy'un kritiği: Kroyçer Sonat