Birikim Sayı 390 - Ekim 2021
Birikim Sayı 390 - Ekim 2021
Geçen ayın birikimi
3-6
Önümüz sonbahar
Orduda dönüşüm
Fikret Bila ve Metin Gürcan'la söyleşi: 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında ordu: Ne değişti, ne oluyor?
23-28
Askerî endüstriyel kompleks ve savunma sanayii
İşçi göçünün 60. yılı
28-30
Sunuş: Yurda dönen Alamancı
30-36
İçlerinde mekânları da taşıyanlar
36-42
Göçmenlerin ve yerleşik toplumun ortak sorunu olarak ırkçılık
42-53
Dayanışma ile minnet geriliminde yeniden kurulan göç sonrası hayatlar: Kreuzberg'te helva kavurmak
53-60
Kültürel etkileşimler ekseninde "değişen diaspora"da müzik: Berlin örneği
60-66
Tanıksız konuklukların izinde fotoğraf: Göçün 60. yılında geriye bakmak
Biyopolitika
66-72
Kayıp bedenlerin peşinde
Afganistan
72-88
Huricihan İslamoğlu ile Afganistan üzerine söyleşi: "Taliban temsilcileri toplumdan hep onlar diye bahsediyorlar"
Müphemlik
88-96
Zeynep Tüfekçioğlu Yanaşmayan ve Gülbin Kıranoğlu Ergüneş'le "Müphemlik ve Fark" projesi hakkında: Müphemlik, fark, çoğulculuk ve kültürel direniş üzerine