Birikim Sayı 396 - Nisan 2022
Birikim Sayı 396 - Nisan 2022
Geçen ayın birikimi
3-7
Bir Doğu-Batı çatışması mı?
Ukrayna-Rusya ve dünya
7-21
Kimlik, açıklık-kapalılık, estetizm ve barbarlık
21-24
Benim savaşım değil
Kapitalizm ve iklim krizi
24-33
Felaket kapitalizmi - kıyamet ve umursamazlık
Emek hareketi
33-42
Soma’da sendikal mücadele: Günahı sendikaların, sevabı maden işçisinin boynuna...
İnsan hakları
42-51
Cemaatler, laiklik ve “çocuk düşmanlığı”
Post-post-Kemalizm
51-62
Geçiş dönemi tartışmaları: Post-Kemalizm, makul merkez, siyasi pragmatizm
Milliyetçilik - edebiyat ve tarih
72-80
Postkolonyal bir tahayyül olarak Kemalizm
80-87
Halikarnas Balıkçısı: Bir kuruluş miti olarak İyonya ve “Egelilik”: “Yazdıklarımın hepsine inanmak zorunda değilim”
87-96
Kurbanların kaleminden Varlık Vergisi zorbalığı