Birikim Sayı 403 - Kasım 2022
Birikim Sayı 403 - Kasım 2022
Geçen ayın birikimi
3-7
Gerçek bir yeniden inşa için
Popüler kültür - bir gelecek tahayyülü mü?
7-9
Sunuş: Popüler kültür
9-16
Biz bu çocukları hangi filmde görmüştük?
16-20
Popüler olanın politikliği
20-27
Anadolu Kulübü: Cumhuriyet’in eğlence inhisarı
27-40
Egemenliğin popüler formları üzerine bir deneme veyahut bir toto kuponu: Cumhuriyet ve totokrasi
40-45
“Batı medeniyetinin şaşkın zirve noktası”: Plastik ördek
45-55
Popüler kültür ve din bağlamında Ramy’nin imtihanı: Uyum, cinsellik ve tövbe
55-62
Günümüz popüler kültürüne kısa bir bakış
62-72
Geçmişini özümseyemeyen ülkenin insanları: Kara Para, Aşk
72-76
Popüler kültürün 1990’lı yıllar Türkiye demokrasisine katkısında bir kukla parodi örneği: Plastip Show
76-86
Sevgi Soysal edebiyatında popüler dergiler: Bir geçit ve bariyer
87-96
Erken Cumhuriyet’in popüler kültür belleğinde esrar ve esrarkeşler