Birikim Sayı 404 - Aralık 2022
Birikim Sayı 404 - Aralık 2022
Geçen ayın birikimi
3-7
Neyin mesajı?
Popülizm
7-15
Popülist liderlerin zuhuru: Demokrasiler tökezlerken (1)
Sol düşünce
21-34
Murat Belge ve “zayıflatılmış sol-Hegelcilik”: Doktrinlerin ötesinde demokratik sosyalizmi düşünmek
34-51
Karl Radek: Sovyet devriminin üvey evladı
Emek hareketi
51-56
Ayşe Büşra Yılmaz’la Umut-Sen üzerine söyleşi: “İşçilere dürüst oluyoruz, onlarla amasız fakatsız kardeş, yoldaş oluyoruz”
İslâmcılık
56-83
Millilik-yerlilik: Tarihi toplumun afyonu yapmak
Post-post Kemalizm
83-96
Laikliği yeniden düşünmek
Popüler kültür
96-104
Tektip bir bıyık rejimi olarak AKP’nin Yeni Türkiye’si: Çoğulun çölü, çoğunun çöllüğü