Birikim Sayı 241 - Mayıs 2009
Birikim Sayı 241 - Mayıs 2009
Yoksulluk ve Mücadele Stratejileri
19-23
Sadaka, Sosyal Yardım, Dayanışma, Örgütlenme
24-31
Yeni İşçi Sınıfı, “İşsiz İşçiler“ ve Dayanışma: Birumut Deneyimi
32-39
Belediyeler ve Sosyal Yardımlar Üzerine
40-46
Mehmet Ali Mendillioğlu ile Söyleşi: “Varoluş Sebebimizi Ortadan Kaldırmak İçin Mücadele Ediyoruz“
47-51
Tarık Çalışkan ile Söyleşi: “Hep Kendimizden Güçsüzleri Vurmaya Çalışıyoruz“
52-58
Sulukule Mücadelesi: Yoksulluk
54-56
Sulukule Yaşarken
59-69
Bir Toplumsal Mücadele Deneyimi: Arjantin İşsizler Hareketi
1 Mayıs ve Tarih
70-74
Tarihyazımı, Gelenek İcadı ve Türkiye'de 1 Mayıs'ın 100. Yılı
Sol ve Psikanaliz/Solculuk Halleri
75-77
Dinlemek Üzerine
Kazananlar Kaybedenler?
78-81
Yorumcuları Kim Yorumlayacak
82-85
Kutuplar Eriyor: Siyasette Küyerel Isınma
Kıbrıs'ta Seçimler
86-90
Kuzey Kıbrıs'ın Karanlığında Geleceği Toplumsallaştırmak
91-93
Zafer UBP'nin, Sorumluluk CTP'nin
Politik Roman
94-104
Sosyal Analiz Olarak Edebi Söylem ve Orhan Pamuk'un Kar Romanı