Birikim Sayı 253 - Mayıs 2010
Birikim Sayı 253 - Mayıs 2010
Çokdilliliğin İmkanları: Kürtçenin Halleri
11-15
Diller, Çehreler, Barış
24-27
Resmi Kürtçe
28-36
Türkiye'de Kürtçenin Durumuna Toplumbilimsel Bir Bakış
37-42
Edebiyatın Dengbeji: Mehmed Uzun
Sol-İlahiyat-Etik
43-51
Kalkınmacılık Sonrası Solun İmkan ve Çıkmazları
52-61
Marx'ın Bilimsel Metodunun Gözünden Ahlak Anlayışı
62-69
Sol İlahiyat Tartışmalarına “Sapkın“ Bir Bakış
70-78
Entellektüel: Bahtsız ve Gamsız?
Bir Zamanlar Ermeniler Vardı
79-87
Taner Akçam ile Söyleşi: “Soykırım Tartışması Yapabilmeniz İçin Önce Eylemin Suç Olduğunu Kabul Etmeniz Gerekir“
Kriz ve İşsizlik
88-94
Uzun İşsizliğe Doğru
Medya Kültürü
95-101
Hatt-ı Televizyondan Sath-ı Televizyona Doğru
Türk Sinemasında Kemalizm
102-108
Türk Sinemasında Atatürk Temsilleri