Birikim Sayı 268-269 - Ağustos/Eylül 2011
Birikim Sayı 268-269 - Ağustos/Eylül 2011
Yeni Sinema
7-8
Herkes Sinemacı Olurken... Ya Benimsin Ya Toprağın
9-13
Kendi Kendine Bakan Türk Sineması
14-17
Recep İvedik, Üç Maymun'a Karşı
18-23
Orta Sınıf “Hikayeleri“
24-28
Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Bedene Üç Maymun'un Perspektifinden Bakış: “Sadelikten Başka Sığınak Yok...“
29-36
Yönetmen Hüseyin Karabey ile Söyleşi: “Hikayeleri Tersine Çevirmek“
Sol, Yerellik ve Katılım
45-48
Kapitalizm Sonrası Düşe Bir Katkı: Katılımcı Ekonomi
Popüler Kültür
49-65
Türkiye'de İslami Mizahın Yükselişi
Yoksulluk
66-85
Yoksulluğa Dair: Bildiklerimiz, Az Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz
Sağlık Sistemi
86-94
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'yla Sağlık Politikaları ve Hekim Hareketi Üzerine: “Her Şeyin Fiyatını Biliyorlar Ama Değerini Bilmiyorlar“
Ortadoğu - Arap Dünyası
95-101
Arap Dünyasında Başkaldırı ve Değişim Asef Bayat ile Söyleşi: “Devrimimiz Medenidir“
Politika ve Özgürlük
102-112
Cemal Bali Akal ile Söyleşi: Spinoza ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek
Ahlak, Muhafazakarlık
113-118
Kolu Kanadı Kırık Ama Hayatta
119-121
Yarının Ahlakı ve “O Kitaplar“
İnsan Hakları
122-136
İnsan Hakları ve Postmodern Ütopya