Birikim Sayı 288 - Nisan 2013
Birikim Sayı 288 - Nisan 2013
Geçen Ayın Birikimi
3-7
Kürt Sorununa Çözüm Süreci: Fırtına Öncesi Sessizlik
Otoriter Demokrasi
8-14
Başkanlık Sistemi ve Güç Fetişizmi
15-23
'Hegemonya’dan ‘Oximoron’a: AKP’nin Eğreti Bonapartizm’inin Sonu
24-27
Vesayetçi Demokrasiden “Milli” Demokrasiye
27-33
Karma Anayasamız ve Başkanın Monarşik İktidarı
34-39
Ergin Cinmen ile Söyleşi: “Derin Devlet Artık Daha ‘Derinden’ Gidiyor”
Politika ve Düşünce
40-47
Şeyla Benhabib ile Söyleşi: Kamusal Alan, Müzakere, Gazetecilik ve Onur Üzerine
48-56
Eleştirel Siyaset Düşüncesinin İşlevi
57-60
Hep Bilinen Önermeler Üstünden Emek Tarihi ile Sol Tarihinin İlişkisi
Edebiyat
61-64
Varlığın Rüya İçinde Yokluğa Dönüştüğü Karanlık Bir Anlatı: Heba
Toplumun Ruhu
65-71
Depresyon Politik Bir Sorundur
Sinema
72-75
Jîn Üzerine Notlar
Geçmişle Hesaplaşma
76-80
Hak Aramanın “Cıss” Olduğu İklimlerde ‘Geçmiş ile Hesaplaşmak’, Bu Nedenle Anma/Hatırlama Mekanları