Birikim Sayı 297 - Ocak 2014
Birikim Sayı 297 - Ocak 2014
Geçen ayın birikimi
3-7
“Cemaat”-AKP çatışması: İktidar için bir devrin sonu mu?
Sosyalizmin kurucu kavramları
15-20
Özgürlük ve eşitliğin iç içeliği (II)
İktidar, otoriterlik
21-28
AKP’nin TMMOB ile “davası” ve kamu yararı
Kentsel dönüşüm ve muhalefet
29-36
Kapitalizm, suçlulaştırma ve siyaset
Nelson Mandela
37-44
Nelson Mandela’nın erdemli hayatı
Ekonomi, kapitalizm, komünizm
45-50
Ekonominin yeni temelleri: Bir Graeber okuması
Türkiye ve Asya
51-60
Asyacılıktan Asyalılığa: Küresel tahakküm ilişkilerine meydan okuyan bir bölgesellik mümkün mü?
61-69
Toplumsal hareketlere Asya’dan bakmak:Bir okuma önerisi
Federalizm
70-78
Federalizm seçeneği
Politika ve felsefe
79-91
Etika’dan ‘demokrasi’ye/‘teolojik-politik edimselliğe’ yol alırken (II)
92-96
Kafka ve Foucault’nun iktidar halkaları
Tarihçinin Sırt Çantası
97
Devletin kendi ifadesiyle “kökü içeride” tehlike olarak azınlıklar:Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Kürtler...