Birikim Sayı 336 - Nisan 2017
Birikim Sayı 336 - Nisan 2017
Geçen ayın birikimi
3-8
16 Nisan'dan sonra
Referanduma doğru
8-12
Ejderhanın cinneti
12-18
AKP'nin ikinci "başkanlık sistemi" hamlesi
18-23
Referanduma giderken: Tek adam vesayetçiliğini millet-lider-devlet kaynaşması üzerinden meşrulaştırma çabalarına dair bir eleştiri
23-25
İlk ne zaman korktuk?
25-32
16 Nisan: Politik patronaj olarak bir siyaset gramerini kurumsallaştırma denemesi
32-43
Kararcılık ve pragmatizm eleştirisini Türkiye üzerinden okumak
43-48
Seçim yayınlarının denetimindeki belirsizlikler
Ekonomi
48-51
Türkiye ve ekonomisi
İktidar
51-70
AKP devletinin ideolojik mekanizmasına kavramsal bir bakış
Laiklik ve din
70-76
Toplumsal ve kutsal: Türk tarihinde din-devlet ilişkilerini yeniden değerlendirme ilkesi olarak toplumsallık
Muhafazakârlık
76-82
Payitaht Abdülhamid vesilesiyle: Tarih-kurgu-propaganda
Güncel sanat
82-98
Günümüzde avangard, çağdaş ve güncel sanat ve sanatta duygular sorunu üzerine söyleşi
Tıp ve ideoloji
98-107
Bir kairos olarak klinik karar: Netameli bir temrin
Tarihçinin sırt çantası
107-112
İslâm'ın ilk referandumda evet kampanyasına alet edilmesi