Birikim Sayı 368 - Aralık 2019
Birikim Sayı 368 - Aralık 2019
Geçen ayın birikimi
3-7
Gelecek geliyorken
Toplumsal hareketlerin bir muhasebesi
7-8
Sunuş
8-18
Drone'lar ve sokaklar: Meydan işgallerinin ikonik görüntüleri
18-29
Toplumsal hareketler, siyasal teoriler
29-35
Büyük çaresizliğimiz: İsyan, siyaset ve "başka bir dünya" (2015-2019)
35-43
Toplumsal hareketler ve bellek ilişkisi: Yas ve anmadan hayaletler siyasetine
43-51
Seattle 1990'dan Hong Kong 2019'a yeni toplumsal hareketler ve anarşizan formlar
51-58
Öznellik üretiminin krizi: Toplumsal hareketler
58-66
Dinî gruplar ve siyasi partiler: Toplumsal hareketler perspektifinden bir bakış
66-75
Mücadelenin mekânı olarak Haydarpaşa ve nöbetleşe direniş
75-83
Marş'lı, rock'lı hareket sesleri
83-96
Sosyal volkanik kuşak içinde siyasal prekarya: Sarı Yelekliler
96-105
Toprak reformu mücadelesinin 35. yılında MST: Başka bir dünya "hâlâ" mümkün mü?
Hukuk
105-115
Tuğrul Katoğlu ile ceza hukuku meseleleri üzerine söyleşi: "Tutuklamanın bu kadar yaygın kullanılması bir zihniyet sorununa işaret"
Popülizm
115-133
Popülizm tartışmaları, Ernesto Laclau ve Devrimci Yol
Edebiyat
133-137
Edebiyat ve kötülük: Şeytanın tarafı
Yaşlılık
137-144
Yaşlılık, ölüm korkusu ve Gılgamış destanı