Birikim Sayı 371 - Mart 2020
Birikim Sayı 371 - Mart 2020
Geçen ayın birikimi
3-7
Bekayı -ya da belayı- İdlib'de aramak
Post-post Kemalizm
7-15
Kemalizm, post-Kemalizm, reel-Kemalizm, post-reel Kemalizm
15-25
Post-Kemalizm ya da "eleştirel olmayan eleştiri"nin eleştirisi
25-38
Post-Kemalist paradigmanın İslâm çalışmalarına etkileri: Eleştirel bir değerlendirme
38-48
Kemalizmin re-doktrinasyonu: 1946-1980
48-54
Kemalizm, Batılılaşma ve anti-liberalizm
Türklük sözleşmesi
54-58
Kürt'e bakan Türklük
Dayanışma
58-70
Kırılganlığa yerleşmek: Kültürhane ve Bardergi üzerinden parrhesia ve kırılganlık üzerine düşünceler
Tarım
70-80
Neoliberal politikalar kapsamında tarım ve ekoloji
80-89
Kakaolu fındık kremasının ardındaki toplumsal ilişkiler: Karadeniz bölgesinde fındık üretimi ve mevsimlik tarım işçileri
"Devlet geleneği"
89-99
Dumrul'un öksüz ve yetimleri: Devlet kompleksi
Edebiyat eleştirisi
99-105
Dünyadan Aşağı ve Gaye Boralıoğlu'nun yaralı hayvanı
105-115
Hüseyin Kıran'ın elçileri: Resul, Ruhi Bey ve Yakup
Spor
115-128
Sporun engizisyon memurları: WADA