Birikim Sayı 387-388 Temmuz-Ağustos 2021
Birikim Sayı 387-388 Temmuz-Ağustos 2021
Geçen ayın birikimi
3-6
Yola çıkış zamanı
Aile neyimiz olur?
8-21
Biraz gerçek, biraz fantezi, biraz tarih: Nükhet Sirman'la aile üzerine
21-31
Ailelere musallat olan otoriter siyaset ve AKP aileciliğinin çıkmazları
31-40
Anti-feminizm olarak muhafazakâr aile söylemi
40-49
Demografik, sosyal ve politik dönüşümler ekseninde Türkiye'de aile ve ailecilik yazını
49-57
Aile araştırmalarına tarihsel ve eleştirel bir giriş denemesi: Aileyi "biliyor" muyuz?
57-68
Ailelerin hukuku - hukukun ailesi
68-74
Sevgi Soysal'ın "Yürümek" romanında bir "bütün" olarak aile: "Aileye mahsustur"
74-83
Yumurta kabuğu (2): Bir büyüme deneyimi olarak sekülerleşme
83-93
Muktedir aileler, akrabalar, mafya dostlar
93-97
Bir zamanlar taşrada - aile ve güç
97-108
Neo-liberal ve neo-muhafazakâr söylemler kıskacındaki AKP Türkiyesi'nde aile değerleri: İslâmi televizyon kanalları neden aileyi kurtarmak ister?
108-112
Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz
112-118
Çukur: Aile her şey midir?
122-130
Bizimkisi bir "tuhaf" (queer/lubunya) aile hikâyesi
122-130
Aile üzerine dağınık düşünceler: Huzursuz "konfor"
130-138
Reha Erdem sinemasında aile: Özgürlüğün vaatleri, korkunun hükümranlığı
138-147
Türkiye "8mm" aile filmleri arşivi üzerine: Olağan-içi arşiv
147-155
Richard Rorty'de toplumsal dayanışma metaforu olarak aile
155-163
Tanzimat dönemi ilk eserlerinde heteronormatif söylem, evlilik ve modern aile kurgusu
163-168
Anneler ve anneleri: Siyasi bir sorun olarak lohusalık sıkıntısı ve anne-kız ilişkisi