Birikim Sayı 391 - Kasım 2021
Birikim Sayı 391 - Kasım 2021
Geçen ayın birikimi
3-6
Yetmez de...
Edebiyatımız nereli? - Evrensellik, yerellik, ulusallık
6-7
Sunuş
7-8
Dünya edebiyatının neresindeyiz?
8-18
Bir dünya edebiyatı vakası: Barış Müstecaplıoğlu’nun fantastik romanları
18-25
Dünya edebiyatı, küresel okunabilirlik standartları ve ulusal kültürün ihracı
25-32
Dünya edebiyatında “Türk edebiyatı” var mı?
Sol
32-39
“Bir Başka Devrim” için bir başka tahayyül
Post-post-Kemalizm
39-56
Post-post-Kemalizm tartışması - bir eleştiri
51-56
Hasan Âli Yücel biyografisi ve biyografiye gelen eleştiriler üzerine notlar
Kapitalizm
56-67
Graham Murdock’la söyleşi: Kritik zamanlarda iletişimin eleştirel ekonomi politiği
Milliyetçilik
67-80
Yarım ev ve bizim büyük tekinsizliğimiz
Görme biçimleri