Birikim Sayı 410-411 Haziran-Temmuz 2023
Birikim Sayı 410-411 Haziran-Temmuz 2023
Geçen ayın birikimi
3-9
Geride bıraktığımız
Seçim
9-18
2023 seçimlerinin ardından bir muhasebe denemesi
18-26
Toplumsal onarım olarak helalleşme siyaseti veya Türkiye’de siyasal liberalizmin imkânsızlığı üzerine
26-38
14 Mayıs seçimleri üzerine bir değerlendirme: “Milliyetçiliğinizi nasıl alırdınız?”
38-50
Çoğunluğun rasyoneli ve ittifak siyasetsizliği
50-59
Biz şimdi ne yaşadık?
59-67
Statükocu partiler, seçim fetişizmi ve siyasal öznelliğin pasifizasyonu
67-77
Kürt siyaseti ve siyasi tahayyül kaybı: Mayıs 2023 seçimlerine Kürt meselesi üzerinden bakmak
77-92
Mayıs 2023 TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir analiz: Gordion düğümü nasıl çözülebilir?
92-103
AKP tarihinin déjà vu’su: Gelecek yaşandı, sıra yine geçmişte mi?
103-107
İktidar ortaklığının genişleyen ortak zemini: Feminizm ve LGBTİ+ düşmanlığı Meclis’te
107-111
Burcu Kalpaklıoğlu ile seçimden sonra kadın hareketinin gündemi üstüne söyleşi: “Feminist örgütlenme hukuki zeminler dışında da yeşeren ve serpilen bir mücadele biçimi”
132-138
Baykal çukurundan 2023 hezimetine: CHP’nin stratejik açmazları
138-146
Seçimlere iletişim perspektifinden bir bakış: Popülizm, polarizasyon ve hakikat ötesi
146-155
Montajlı videolar, devasa reklam bütçeleri ve dezenformasyonun gölgesinde Türkiye’de seçimler: Cambridge Anatolia
155-161
Genel seçimden referanduma: Göçmen karşıtlığı ve aşırı sağ
Sol düşünce
161-174
Freud, Bloch, Baker ve “umut ilkesi”
Eşitlik
174-180
Sıhhatli bireylerin taksonomisi