Birikim Sayı 413 - Eylül 2023
Birikim Sayı 413 - Eylül 2023
Geçen ayın birikimi
3-7
Yeni bir başlangıç için
12 Eylül: Geçmiş bugündür
7-8
Sunuş
8-21
12 Eylül’ün karşı-belleği: Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi
21-29
“Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasi”
29-37
Hakikat ve adalet arayışı bağlamında 12 Eylül davası ve soruşturmalar
37-44
Kefensiz ölüler ve darbecilerin döşediği yapıtaşları
44-50
1980-1988 dönemi: Doğrudan üretici sınıflar ve sermaye birikimi
50-56
Babaların elbisesi hep gri mi olur?
56-61
12 Eylül süreci cezaevi direnişlerinin araçları, felsefesi ve günümüze yansıma biçimleri
62-65
12 Eylül cezaevi resimleri ve hikâyeleri
65-73
Gültan Kışanak ile söyleşi: “Toplum, ufkunu, hayallerini, umudunu kaybetti”
73-74
Osman Kavala ile söyleşi: “Adalet hissinin kaybolmayacağına inanıyorum”