Birikim Sayı 278-279 - Haziran/Temmuz 2012
Birikim Sayı 278-279 - Haziran/Temmuz 2012
Geçen Ayın Birikimi
3-8
Muhafazakâr Burjuva Hegemonyaya Karşı Nasıl Bir Alternatif Yaratmak?
9-14
Analar ve Cadılar: AKP ve Kürtaj Tartışmaları
15-18
Mısır Asker Postalı Gölgesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Red, İnkar, İtiraf, Özür
19-23
Red ve İnkar Kültürü
24-28
İtiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikası Üzerine
Sermaye, Burjuvazi, Tahakküm
29-37
28 Şubat İslami Burjuvazinin İktidarı Yolunda Bir Milat
38-45
Bir Tasarım, Bir Temenni, Şimdinin “Hakiki“ Burjuvazisinin Eleştirisi
46-54
Dindar-Muhafazakar Burjuvazi ve “Yukarıdan“ Dindarlık
55-60
Gaziantep “Muhafazakar Burjuvazisi“nin Yaşam Tarzları, Tüketim Pratikleri ve Öznellikleri: “Muhafazakar Anadolu Burjuvazisi“ - Bir Kesit
61-65
İşkadınları ve Liberal Feminizm: Yeni Burjuvazide Yükselen Topuk Sesleri
66-72
Geç Kolonyal Hevesler, Yeni Emperyal Tezahürler
73-89
Türk Büyük Burjuvazisinin Üçüncü Kuşağı
90-98
Zenginliğin Gayrıresmi Gündemi
99-113
Meta-Simge ve Sermayenin Denetim Yetkisi
Kredi Kartları
114-123
Değerin Tarihsel Soyutlaşması Sürecinde Bir Kırılma Noktası Olarak Kredi Kartı
124-130
Borçlanma ve Kredi Kartları: “Homo Consumens“in Esareti
131-134
Kredi Kartı: Öldürmeden Süründürür
İşçi Sınıfı, Sınıf Bilinci
135-153
İstanbul'un Bir İşçi Mahallesinde İşçi Öznellikleri
Sosyalizmi Yeniden Düşünmek
154-162
Düşle Gerçeklik Arasında: Sol Siyasette Arzu Tıkanması
Toplumun Ruhu
163-168
Sıradan Paranoya ve Totaliter Ayartı (III)