Birikim Sayı 369-370 - Ocak/Şubat 2020
Birikim Sayı 369-370 - Ocak/Şubat 2020
Geçen ayın birikimi
3-7
2020'lere girerken
Türklük sözleşmesi
7-14
Barış Ünlü ile Türklük Sözleşmesi üzerine söyleşi: "Türklük halleri...yapısal Türkçülük..." vb. üzerine
14-21
"Why so Sunni?": Günümüz Türkiye'sinin mütehakkim ve muzaffer Sünniliği hakkında bir taslak (I)
21-29
"Bir imtiyazlar dünyası": Erkeklik
29-40
Türklüğün dip akımları ve Türklük Sözleşmesi
40-50
Bir "sorunu kamuya mal etme" aracı olarak şiddet: Türkiye'deki politik kimliklerin inşasında "rasyonel şiddet"in etkisine dair bir patika
50-57
Türklük fermanı
57-66
Bir kültürel iktidar aracı olarak Türklük Sözleşmesi
66-76
Türklük sözleşmesi mi devlet sözleşmesi mi?
76-85
Belleğin mekândaki ideolojik inşası
85-94
Dadaş: Hemşerilikten milliyetçiliğe Türklük stratejisinin yerelleşmesi
Prekarya
94-108
Bourdieugil bir inceleme: Prekarya ve sınıflandırma mücadelesinin politik ontolojisi
Dünya sistemi, insanlık, gelecek
108-119
Panoptikon'dan Teknopolis'e
119-134
Savaş, propaganda ve ölüm teorileri
Müphemlik kültürü
134-139
Thomas Bauer'le Müphemlik Kültürü ve İslâm kitabı üzerine söyleşi: "Kayıtsızlık ve fundamentalizme karşı müphemlik hoşgörüsü..."
Sosyalizm
139-146
Küba: Zafere kadar devrim veya Küba'yı anlamak
Popüler kültür
146-152
Popüler kültür metinleri nasıl okunmalı?: Ernst Bloch Adana Hürriyet Mahallesi'nde
Üniversite
152-164
Akademide sessiz itaati aşmanın ve umudu yeniden yeşertmenin olasılığı üzerine
Geçmişle hesaplaşma
164-171
Geçmişle yüzleşme, ceza adaleti ve Radbruch "formülü"
Düşünce tarihi
171-191
"Fikirden pervasızlığa" umumi neşriyat: Nurettin Topçu'da gazete ve mecmua eleştirisi
Edebiyat eleştirisi
191-196
Suat Derviş
196-200
Yas ve tanıklık: Lokman ve Kasidesi