Birikim Sayı 402 - Ekim 2022
Birikim Sayı 402 - Ekim 2022
Geçen ayın birikimi
3-6
Kader seçimi
Rejim
7-31
Kuvveden (beka) fiile, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü: Önlem devletinin tesisi
Sosyalizm, sol
31-39
Bir perspektif, iki tema, üç katkı: Metin Çulhaoğlu’nun teorik mirasına bir bakış
39-48
Mihail Gorbaçov ve Sovyetler Birliği’nin çöküşü
48-58
Popülist sağı kopyalamak solu neden kurtarmayacak?
58-68
Vedat Milor’la ekonomi-politik üzerine: “İktidar bloku ve demokratik bir toplumsal blok…”
Göç ve nüfus siyaseti
68-81
Fuat Dündar’la söyleşi: Osmanlı’dan Türkiye’ye “nüfus savaşı” üzerine
Muhafazakârlık
81-91
Bir karşı-özne tipi olarak radikal konformistler: Sahte muhalifler
Ekonomi ve milliyetçilik
91-101
Post-emperyal travma ve ekonominin Türkleştirilmesi: Suyu arayan adamlar
Popüler kültür
101-111
“Zeytin Ağacı” altında rakı-balık dertlere deva mıdır?
Edebiyat
111-120
Yaşar Kemal’in Yer Demir Gök Bakır romanını ezilen mistisizminin yeniden yazımı olarak okumak